Meddelelser

28-03-2021: NYHED: Reservér Ginko-haven til dit arrangement
 
Du kan som beboer i Bomhoffs Have nu reservere den ene af vores dejlige haver (Ginko-haven, mod Bulöwsvej) ved festlige lejligheder.
Haven kan reseveres mellem 10:00-20:00

Hvis du ønsker at reservere:
Skriv en mail til Josefine Vilby på josefine@vilby.dk. Josefine noterer her på hjemmesiden, når haven er reserveret.
______________________________________________________________________ 

27-03-2021: Med stolthed kan bestyrelsen meddele, at Bomhoffs Have nu på et møde 20/11 2020 i By- og Miljøudvalget er godkendt som bevaringsværdig bygning. Se begrundelsen her
_______________________________________________________________________
 
27-05-2020: Papcontainer
Der er bestilt ekstra papcontainer
_______________________________________________________________________
 
23-02-2020 Vaskekælder - Nye priser
Pris:
40 kr. for to vask og en tørring.
10 kr. pr. ekstra vask eller pr. ekstra tørring.

Betaling:
Via netkonto i Nykredit 8117 3130414.
Skriv navn eller adresse ved overførsel.

Reservation:
Hæng vaskehængelås op for den ønskede periode.
Fjern vaskelåsen, når du er færdig.

Vaskemiddel:
Flydende vaskemiddel.

Efter vask og tørring:
Fjern hår og andet fra vaske-maskinens gummimanchet.
Rens trevlesi på tørretumbler.

Tørrekælder:
Nedtag tøj efter et døgn. Lad ABs bøjler, klemmer og vaskekurve blive i vaskekælderen.
 
OBS: Det er ikke tilladt at anvende vaskekælderen efter kl. 20:00

*)Ny pris for fælles vask og tørring i Bomhoffs Have vedtaget på bestyrelsesmøde 9. januar 2020. I følge oplysninger fra Saniva er udgiften 7 kr. pr. vask og 11 kr. pr. tørring (inkl. serviceaftale) + afskrivning og uforudsete udgifter.
_______________________________________________________________________
23-02-2020 Pladsmangel i cykelkældre
Kære beboere
 
Alle brugere af de to cykelkældre kender til besværet med at få plads til sin cykel.
Derfor har bestyrelsen besluttet at stille cykler, som gennem længere tid har haft flade dæk og er helt støvet til, om i cykelstativerne i baggården.
Vi håber på forståelse for denne disposition.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
_______________________________________________________________________
23-02-2020 Grønne madaffaldsposer
Grønne madaffaldsposer er på vej! Send venligst besked til Richardt eller Pia, når poser er ved at være brugt op.
_______________________________________________________________________
28-08-2019 webmaster
Stor tak til Lis for utrættelig at vedligeholde hjemmesiden gennem årene:-)
Umiddelbart vil I ikke opleve de store ændringer, dog er der en ny mailadresse til 'webmaster': bomhoffs.have@gmail.com
Tak igen, Lis
 
På vegne af bestyrelsen
Thomas Raahauge
______________________________________________________________________
22-08-2019 Ny Webmaster
Efter 7 år som opretter af og webmaster for www.bomhoffshave.dk overdrager jeg pr. 1. september ia. ansvaret for Bomhoffs Haves hjemmeside til Thomas Raahauge (medlem af bestyrelsen).
Jeg har været glad for at designe og arbejde med Andelsforeningens hjemmeside, og jeg håber, brugerne har haft fornøjelse af resultatet.
Udgiften for hjemmesiden har samlet i de første 7 år været 1.210 kr. plus en flaske vin.
I de første 5 år var hjemmesiden gratis hos Bricksite. I de seneste to år har Bricksite haft en årlig afgift på 480 kr. Domænenavnet har årligt kostet 50 kr. hos Hostmaster.
Jeg håber, vi fremover kan holde udgifterne på samme lave niveau.
Jeg ønsker god vind til Thomas og vores fremtidige hjemmeside.
 
Mvh
Lis Bentzen Mørk Hansen
______________________________________________________________________
 
27-12-2018 Efter aftale med bestyrelsen vil andelshaverne fremover kunne benytte AB Bomhoffs Haves advokaters beboerweb.
 
Beboerweb er en digital løsning, hvor vi fra 2019 som andelshavere med kode kan se forskellige informationer, herunder hvad vi betaler i boligafgift, indkaldelser til generalforsamlinger, referater, regnskaber m.v..
 
Beboerweb finder du på Skovgaard Alsig advokaters hjemmeside
 
Personlig kode til andelshaverne er tilsendt i brev af 11. december 2018.
Vedrørende spørgsmål er vi som andelshavere meget velkomne til at kontakte Philip Skovgaard Alsig på 331 311 30. 
___________________________________________________________________
 
24-09-2018. Ekstra grønne poser til bioaffald ligger i en kasse i kældergang ved vaskekælder.
/Pia
__________________________________
 
20-08-2018
 
REMINDER
I HENHOLD TIL VORES HUSORDEN ER DET IKKE TILLADT
AT ANVENDE VASKEKÆLDEREN EFTER KL 20.
DA JEG VED, AT I ALLE GERNE VIL VÆRE GODE NABOER,
OG IKKE STØJE UNØDVENDIG, SÅ HUSK DENNE REGEL.
/Pia
__________________________________________________________________
 
“På mindedagen for Gunnar Bomhoff 4. september 2018 havde vi besøg af lederen af vores naboinstitution Bülowsvej.dk
Hun fortalte levende om arbejdet med kriseramte børn og familier til de mere end 30 fremmødte andelshavere og lejere.
Der var efterfølgende vin, vand, snacks og hyggeligt samvær i det skønne sensommervejr.

FOTO: Tilmed var vi så heldige at kunne afslutte dagen med valdhornspil ved en af vores nye beboere (fremleje).

Tak til alle deltagere for en skøn dag.” Pia
___________________________________________________________________
 
30-04-2018 Orientering vedrørende udskiftning af vandinstallationer i lejlighederne.
_______________________________________________________________________
 
07-11-2017 Storskraldsrummet
Bestyrelsen har netop haft storskraldsrummet på dagsordenen, da der er behov for en opstramning.
Læs venligst nedenfor.
Venlig hilsen
pbv/ Pia

For et års tid siden fik alle udleveret pjecen fra Frederiksberg Kommune 'Guide til Affald', målrettet Bomhoffs Have. Den bedes I læse grundigt igen.
Således skal alt det, der kan komme i containerne i gården, placeres der, og ikke sat ind i storskraldsrummet.
Sørg også for, at I ved levering af nye hårde hvidevarer, får de gamle taget retur af firmaet.
Desuden skal I være opmærksomme på følgende:
STORE MÆNGDER AFFALD, AFFALD FRA FLYTNING OG DØDSBO, RENOVERING OG BYGGEAFFALD SKAL MAN SELV KØRE TIL GENBRUGSSTATIONEN.
Det sidste vil blive skrevet ind i husordenen.

Når I betaler over nettet for brug af vaskekælder, så bedes I huske at skrive navn eller adresse. Det er ikke nok blot at skrive ‘vask'. Der skal stå fx Pia Sindbjerg eller BH 6, 5.th.
 
_______________________________________________________________________
 
05-03-2017 Historiske dokumenter
Mogens Norm har samlet historiske papirer om Bomhoffs Have og ordnet disse under femten emner. Papirerne gemmes forsvarligt og Karen Hjerl har påtaget sig ansvaret  for dokumenterne fremadrettet.
_____________________________________________________________________
 
 
Energimærkningsrapporten er udkommet. Kan fås elektronisk ved henvendelse hos Formanden. pia.sindbjerg@gmail  
_______________________________________________________________________
 
07-03-2016 Affaldsguide
A/B Bomhoffs Have har i samarbejde med Frederiksberg Kommune fået udarbejdet en Affaldsguide til vores ejendom. Den er delt ud til alle beboere her i Bomhoffs Have.
Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle læser den grundigt og følger anvisningerne. Ikke mindst i lyset af, at vores vicevært på det seneste har bemærket, at der ryger for meget blandet affald blot lige ned i affaldsskakten, som jo kun er til restaffald.
______________________________________________________________________
 
Vaskeriopråb til alle beboere i Bomhoffs Have

Vi har rigtig gode vaskefaciliteter i BH, og det fælles vaskeri bruges af mange beboere. Derfor indskærper vi, at reglerne overholdes og alle tager et ansvar for vaskeriet, så det er rart for alle at benytte det.

- Vasketider er fra 07.00 til 20.00 på hverdage og 09.00 til 20.00 i weekender og helligdage. Vaskemaskiner og tørretumbler må under ingen omstændigheder benyttes uden for disse tidsrum.

- Man booker en vasketid ved at hænge en hængelås med adresse på tavlen i det ønskede tidsrum. Adresse-siden vendes udad. Uautoriserede låse må ikke anvendes og vil blive fjernet. Er man ikke i besiddelse af en lås med adresse, kan den erhverves ved henvendelse til Hans Henrik Nicolaisen på mail:  nico@dadlnet.dk

· Låsen bedes fjernet, når man er færdig med at vaske.

· Private genstande såsom kurve, tasker, vaskemidler, etc må ikke efterlades i vaskeriet.

· Efter brug skal filteret i tørretumbleren renses. Lad være med af efterlade tøjfnug og uldtotter til næste bruger.

· Tøjet bedes fjernet fra tørrerummet, når det er tørt. Typisk ca et døgn. Det er ikke meningen, tøjet skal hænge flere dage og overlades til andre brugere at tage ned af snoren.

· Både vaskerum og tørrerum skal efterlades i opryddet tilstand, når man forlader dem!

Bestyrelsen i Bomhoffs Have
17. januar 2016
___________________________________________________________________
 
Webmaster: Josefine Vilby  | bomhoffs.have@gmail.com